ACTIVITĂȚI

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Share on skype
Skype

SPRIJINIRE A DEZVOLTĂRII/ FURNIZĂRII DE  SERVICII SOCIALE

Serviciul se va adresa unui număr de peste 272 persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială. Cel puțin 10% (însemnând cel puțin 26 de persoane) din beneficiarii serviciului social vor fi persoane de etnie romă. Serviciul social se va dezvolta și licenția conform standardelor specifice de calitate aplicabile conf. Ordinul 29/2019, Anexa 7.

Exemple de activități:

  • informare și consiliere socială: privesc drepturile sociale, prevenirea si combaterea unor comportamente care pot conduce la creșterea riscului de excluziune socială;
  • acompaniere în scopul prevenirii si combaterii izolării sociale;
  • consilierea părinților pentru depășirea unor situații de dificultate (divorț, pierderea locului de muncă, conflicte intrafamiliale, boli cronice, decesul unuia dintre soți etc.) care pun în pericol dezvoltarea copiilor sau care generează riscuri de separare a copiilor de mediul lor familial;
  • educație parentală;
  • consiliere psihologica pentru adulți si copii.

SPRIJIN PENTRU ACCESUL ȘI/SAU MENȚINEREA PE PIAȚA MUNCII

Sprijinul pentru accesul şi/sau menținerea pe piața muncii va fi acordat în localitatea Ileanda unui număr de cel puțin 136 de persoane din care un procent semnificativ de 36% însemnând 49 de persoane vor fi femei. Toate persoanele care vor beneficia de intervenția A2 a proiectului vor fi persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială.

Exemple de servicii:

  • Servicii de informare si consiliere profesionala pot fi acordate ori de câte ori este necesar, în mod individual sau în grup (furnizarea de informații privind piața muncii si evoluția ocupațiilor; profilarea și încadrarea în nivelul de ocupabilitate; dezvoltarea abilității și încrederii în sine a persoanelor în căutarea unui loc de munca etc.)
  • Formare profesională pentru 136 de persoane din care cel puțin 116 vor fi certificate în urma absolvirii cursurilor de inițiere de competențe informatice de minim 40 de ore. (Cursuri de inițiere în „Competențe informatice” pentru 136 participanți, fiind estimate min. 17 serii de curs, max. 1 luna de derulare a unei serii de curs.)

ASISTENȚĂ JURIDICĂ PENTRU REGLEMENTAREA ACTELOR DE IDENTITATE, DE PROPRIETATE, DE STARE CIVILĂ

Asistența va consta în acordarea de sprijin pentru furnizarea de asistență juridică pentru identificarea de soluții de trecere în legalitate privind locuirea persoanelor care se încadrează în grupul țintă a proiectului şi care nu dețin acte de proprietate; asistență juridică pentru obținerea actelor de identitate, de stare civilă (acolo unde este cazul), de obținere a drepturilor de asistența socială (beneficii de asistența/prestații sociale, servicii sociale).

Exemple de activități:

  • activități de evaluare a situației fiecărei gospodarii, imobil în care locuiesc persoanele eligibile pentru intervențiile proiectului;
  • informare şi consiliere cu privire la documentația necesară obținerii actelor de identitate, de stare civilă (acolo unde este cazul), de obținere a drepturilor de asistența socială (beneficii de asistența/prestații sociale, servicii sociale;
  • informare şi consiliere cu privire la importanţa şi obligativitatea obținerii actelor de identitate în termenele stabilite de legislație.

CAMPANII DE INFORMARE ŞI CONŞTIENTIZARE – COMBATEREA DISCRIMINĂRII ŞI PROMOVAREA MULTICULTURALISMULUI

Intervenții specifice în domeniul combaterii discriminării şi acțiuni de implicare activă şi voluntariat al membrilor comunității în soluționarea problemelor cu care aceștia se confruntă, realizarea de mese rotunde pe teme de multiculturalism și combatere a discriminării, precum și acțiuni de facilitare şi mediere pentru identificarea şi consolidarea de parteneriate pentru rezolvarea problemelor comunității printr-o abordare participativă.