PROIECT

Dezvoltarea comunității prin măsuri integrate
POCU/827/5/2/139979

DURATĂ

Durată de implementare:
01.06.2021 – 31.05.2023

VALOARE

Valoare totală proiect:
4,832,087.41 lei

COFINANȚARE

Valoare cofinanțare UE:
4.590.483,05 lei

BENEFICIAR

Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială ASSOC

PARTENERI

Primăria Baia Sprie și Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Baia Sprie.

NOUTĂȚI

OBIECTIVELE PROIECTULUI

Creșterea gradului de incluziune socială, combaterea  sărăciei și a oricărei forme de discriminare prin dezvoltarea și consolidarea măsurilor integrate în serviciile sociale, prin intervenții specifice în domeniul educației, ocupării în muncă, informării și consilierii, precum și promovării multiculturalismului sunt câteva dintre obiectivele echipei de proiect.

+ 0
Planuri individuale de intervenție
+ 0
Servicii educative relevante
+ 0
Absolvenți cursuri de inițiere
+ 0
Persoane nou angajate